กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:21 น.)

 

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี2562

พิธีรับใบประกาศนียบัตร
ให้แก่สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ.โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิมเติม

 

มอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน

คุณมาติน คุณเอเลน และคุณดีแลน

ได้มามอบหนังสือให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

และเยี่ยมชมสามเณรระหว่างทำการสอบจากประเทศอังกฤษ

คลิกเพิ่มเติม

 

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR