สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016
   ณ.โรงเรียนนครสวรรค์ รับชมการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
และเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการตลอดจนรับชมนิทรรศการอาเซียน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 14:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ 59

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั่งเเต่ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียงคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีกิจกรรมดังนี้ สวดมนต์ถวายพระพร การแสดงละครเกี่ยวกับวันแม่ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
การประกวดวาดภาพวันแม่ และการประกวดเขียนเรียงความ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document