THE SET FOUNDATION

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ
 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 22:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 21:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ตุลาคม 2559

http://hilight.kapook.com/view/143412

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016 เวลา 16:24 น.)

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document