โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 26-27 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

English camp

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม
English camp ครั้งที่ 11 ร่วมกับมูลนิธิ set ในวันที่ 6 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document